Regulamin

I. INFORMACJE OGÓLNE

Właścicielem sklepu internetowego aldonaforhome.pl jest:

 

Aldona for Home Aldona Tatko

ul.Bożka 11 a

55-220 Jelcz Laskowice

NIP 6121380045

REGON: 

który w dalszej części Regulaminu oraz w dokumentach potwierdzających transakcję określony jest jako SPRZEDAWCA/ WŁAŚCICIEL SKLEPU/ SKLEP.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Korzystanie z sklepu aldonaforhome.pl jest darmowe i oznacza wyrażenie zgody przez Klienta na warunki określone w Regulaminie. 

2.Regulamin określa warunki korzystania w sklepie aldonaforhome.pl w zakresie zgłaszania Zamówień przez Klientów oraz zawierania Umów kupna - sprzedaży pomiędzy Klientami a Właścicielem sklepu w przedmiocie nabywania Towarów.

3. Klientami aldonaforhome.pl mogą być wyłącznie:

3.1. Osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

3.2. Osoby prawne.

3.3.Jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych przepisów posiadają zdolność do czynności prawnych.

4. Prawem właściwym dla zawieranych Umów kupna - sprzedaży jest prawo polskie.

5. Zawartość aldonaforhome.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. W związku z tym, złożenie zamówienia w sklepie nie jest traktowane jako przystąpienie Klienta do Umowy kupna - sprzedaży i nie ma charakteru wiążącego dla żadnej ze stron.

6. Kopiowanie zdjęć bez zgody właściciela aldonaforhome.pl jest zabronione art. 16 (Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 904) i stanowi jego własność.

OFERTA

1. Towary oferowane w sklepie aldonaforhome.pl  są wytwarzane ręcznie. Ze względu na swoją unikatowość poszczególne egzemplarze mogą nieznacznie różnić się od siebie.

2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowane w sklepie aldonaforhome.pl zdjęcia i opisy towarów były zgodne z ich stanem rzeczywistym.

3. Oferowane towary są całkowicie nowe, szyte na indywidualne zamówienie Klienta.

4. Ceny towarów są ustalane indywidualnie z klientem. Cena zależy od rodzaju produktu, rozmiaru oraz wykorzystanego materiału.

5. Do ceny towaru doliczane są koszty dostawy, które zostaną określone w zależności od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

1. Biuro Obsługi Klienta zajmuje się kompleksową obsługą Klienta w zakresie: komunikowania i informowania Klientów, przyjmowania i weryfikacji Zamówień, realizacji Umów kupna - sprzedaży, doradztwa technicznego i pomocy przy wyborze odpowiedniego Towaru, organizowania procesu reklamacji i zwrotów oraz prowadzonej dokumentacji.

2. Biuro Obsługi Klienta jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16

3. Klient może uzyskać wszelkie informacje kontaktując się mailowo na adres: aldonaforhome@gmail.com

GWARANCJA

1. Wszystkie Towary dostępne są fabrycznie nowe oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, objęte są gwarancją Właściciela aldonaforhome.pl

2.Wszystkie nazwy Towarów l używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi Właściciela aldonaforhome.pl

3. Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń towaru powstałych po momencie przekazania Towaru Klientowi oraz różnic w kolorze i strukturze materiału ze względu na brak możliwości 100% jego odzwierciedlenia na ekranie urządzenia elektronicznego.

4. Towar jest szyty ręcznie i może nieznacznie rożnić sie wymiarami,nie ponosimy odpowiedzialności za zle dobrany rozmiar.

ZAMÓWIENIA

1. Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie aldonaforhome.pl jest prawidłowe złożenie zamówienia poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia przy wykorzystaniu systemu rejestracji i narzędzi zawartych na stronach internetowych Sklepu aldonaforhome.pl

2. Klient składając zamówienie podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia: imię, nazwisko, adres wysyłki, adres e-mail, numer telefonu.

3. Zamówienia na towary będą realizowane według kolejności ich złożenia.

4. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku braku danego towaru, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany i poproszony o podjęcie decyzji, co do dalszej realizacji zamówienia.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 powyżej Klient może:

a. anulować całe zamówienie i otrzymać zwrot całej wpłaconej kwoty, lub

b. wyrazić zgodę na częściową realizację zamówienia i otrzymać zwrot wpłaconej kwoty dotyczącej anulowanej części zamówienia, lub

c. wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia.

6. Sklep aldonaforhome.pl rozpoczyna realizację zamówienia w chwili uznania rachunku bankowego Sprzedawcy pełną kwotą stanowiącą:

a. cenę zamówionych towarów, oraz

b. opłatę za dostawę, jeżeli taka jest należna Sprzedawcy.

7. Czas realizacji zamówienia wynosi 15 dni roboczych od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy pełną kwotą płatności, chyba że opis zawarty przy danym towarze stanowi inaczej.Czas wysyłki towaru nie jest liczony w czasie realizacji zamówienia.

8. W przypadku większych zamówień złożonych przez Klienta czas realizacji może ulec zmianie, z tym że Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany i będzie mógł podjąć decyzje zgodnie z ust. 4 powyżej.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Aldona for Home Aldona Tatko przyjmuje Zamówienia Klientów codziennie przez całą dobę.

2. Klient może złożyć zamówienie poprzez wykorzystanie wcześniej już założonego i zarejestrowanego Konta Klienta lub poprzez ”Szybki zakup” bez konieczności rejestracji oraz całodobowo przez pocztę email.

3. Klient po złożeniu zamówienia otrzyma potwierdzenie mailowe wysłane automatycznie przez BOK.

4. Klient, po złożeniu Zamówienia zobowiązany jest w ciągu 5 dni kalendarzowych dokonać płatności za realizację Umowy kupna - sprzedaży zgodnie z możliwymi sposobami płatności podanymi w Regulaminie.

5. Zamówienie Klienta staje się Umową kupna - sprzedaży i ma charakter wiążący tylko i wyłącznie w momencie wpłynięcia należności od Klienta na Konto Firmowe.

6.Właściciel aldonaforhome.pl zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia Klienta, w przypadku braku należności na Koncie Firmowym w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia złożenia Zamówienia.

CENY

1. Wszystkie ceny aldonaforhome.pl podane są w złotych polskich PLN i zawierają podatek od towarów i usług VAT według stawki określonej odrębnymi przepisami.

2. Firma Aldona for Home Aldona Tatko zapewnia Klientów, iż po sfinalizowaniu Umowy kupna - sprzedaży, cena będzie wiążąca dla obu stron i nie ulegnie zmianie aż do momentu zrealizowania zamówienia.

3.Właściciele aldonaforhome.pl zastrzegają sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu.

PŁATNOŚCI

1.Sklep internetowy aldonaforhome.pl umożliwia Klientom następujące sposoby dokonywania płatności:

- Przelew zwykły - pełna wpłata na Konto Firmowe;

2. Klient, dokonując płatności za zamówiony Towar, zobowiązany jest koniecznie podać w treści przelewu następujące informacje: imię i nazwisko lub login, adres zamieszkania i numer zamówienia.

DOSTAWA 

  1. Koszt dostawy towaru widoczny jest w koszyku:

- Poczta Polska list polecony priorytetowy;

- Kurier przedpłata;

- Poczta Polska, przesyłka zagraniczna- od 24 do 65zł ( cena zależna od wagi przesyłki)

2. Koszt dostawy powyżej kwoty 400 zł jest darmowy na terenie Polski.

3. Zamówiony Towar dostarczany jest przy współpracy z Pocztą Polską lub kurierem.

4. Ważne - Zawierając umowę sprzedaży kupujący zobowiązuje się nie tylko do zapłaty ceny ale również do odebrania zakupionej rzeczy.

5. Zgodnie z art. 551 Kodeksu cywilnego jeżeli kupujący dopuścił się zwłoki w odebraniu rzeczy, sprzedawca może oddać rzecz na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo kupującego.

6. Termin doręczenia przesyłki regulowany jest głównie przez firmy kurierskie, zazwyczaj obejmuje zakres czasu pomiędzy 24 - 72 godzin roboczych licząc od momentu wyjścia towaru z magazynu Mati Made.

7. Możliwy odbiór osobisty w siedzibie Firmy po wcześniejszym poinformowaniu.

 REKLAMACJE

1. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia zgłoszenia przez Klienta.

2. Sklep może poprosić o dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego kopii następujących dokumentów: rachunku zakupu towaru = potwierdzenie przelewu, protokołu zaistniałej szkody w trakcie transportu (w przypadku wady towaru spowodowanej w transporcie), wyciągu z konta lub kopii zamówienia przesyłanej na e-mail.

3. Warunkiem uznania reklamacji jest przestrzeganie ogólnych zasad użytkowania i konserwacji zakupionego Towaru zgodnie z dołączoną instrukcją obsługi i konserwacji.

4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transporu oraz kompletności dostawy będą rozpatrywane tylko po sprawdzeniu towaru w obecności kuriera przy odbiorze. Bezwzględnie warunkiem przyjęcia reklamacji będzie spisany wraz z kurierem protokół szkody w momencie odbioru towaru i dostarczenie protokołu na adres firmy. Po tym czasie Klient traci prawo do złozenia reklamacji z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie. Bez protokołu szkody żadne reklamacje nie bedą rozpatrywane.

5. Wszystkie Towary przedstawione na zdjęciach sklepu mają wyłącznie charakter orientacyjny i wizualny. W związku z tym, nieznaczne różnice w kolorystyce danego produktu pomiędzy tym co na zdjęciu a tym co w rzeczywistości, nie będą podstawą reklamacji zakupionego Towaru.

ZWROTY

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient może odstąpić od Umowy kupna - sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania Towaru.

2. Klient zamierzając odstąpić od Umowy kupna – sprzedaży powinien w oznaczonym terminie wypełnić formularz  podając następujące dane: imię, nazwisko, e-mail, telefon, numer Zamówienia, datę Zamówienia i powód zwrotu Towaru oraz równocześnie wysłać oświadczenie listem poleconym na adres firmy.

3. Towar należy odesłać na własny koszt nie podlegający zwrotowi pod adres: Aldona for Home Aldona Tatko, ul. Bożka 11a 55-220 Jelcz Laskowice. Towar oferowany jako komplet należy odesłać w całości. Zwracany towar powinien być nieuszkodzony oraz nie nosić śladów użytkowania poza otwarciem opakowania (np. wynikającym z konieczności sprawdzenia towaru). W przypadku zwrotu towaru uszkodzonego lub noszącego ślady zużycia, Sprzedawca może obciążyć Kupującego odszkodowaniem obejmującym koszt uszkodzenia lub zużycia towaru, przy czym kwota tego odszkodowania może zostać potrącona z kwotą ceny sprzedaży podlegającej zwrotowi na rzecz Kupującego. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą.  

Prosimy o dotrzymanie określonego terminu zwrotu. Należność z tytułu zwrotu towaru zostanie przesłana przelewem bankowym na wskazane konto lub na konto, z którego nastąpiła płatność w przypadku wyboru przez Klienta tej formy rozliczenia należności z tytułu zwrotu. 

4. Klient zobowiązany jest przed wysłaniem zwrotnym Towaru ustalić z Biurem Obsługi Klienta dokładny adres zwrotu Towaru.

5. Po otrzymaniu zwróconego Towaru bez wad łącznie z wymaganymi dokumentami, Biuro Obsługi Klienta w terminie do 14 dni roboczych rozliczy zwrot należności dla Klienta.

6. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta, Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Sprzedawca - Aldona for Home Aldona Tatko pokrywa koszty dostawy w pierwszą stronę (od Sprzedawcy do Konsumenta) jednak nie większą kwotę niż najniższa dostępna cena dostawy widoczna w koszyku. 

WYJĄTKI OD ZWROTÓW

1) W myśl Art. 38,Ustawy z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 OCHRONA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883) informujemy, że podane przez Państwo dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych.

  1. Dane osobowe gromadzone są tylko na potrzeby firmy Aldona for Home Aldona Tatko do celów marketingowych i ewidencyjnych.
  2. Wyrażając zgodę kupujący jednocześnie oświadcza, iż ma świadomość, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości składania zamówień w Sklepie Internetowym.
  3. Dane osobowe Kupujących nie są udostępniane – poza przewoźnikiem - osobom trzecim, chyba że po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody na takie działanie osób, których one dotyczą, lub jeżeli prawo lub obowiązek przekazania tych danych wynika z bezwzględnie obowiązujących 

Tę stronę możesz zmieniać tutaj:
Panel administratora > Zawartość > Strony informacyjne > Regulamin

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl